+

ФОРМА ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію, може бути поданий:
На поштову адресу: вул. Маршала Говорова, 7, м. Одеса, 65058
На електронну адресу: pmgu@pmgu.dpss.gov.ua
По телефону/факсу: (048) 753-19-02

 

Запитувач має право звернутися до Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.
Згідно статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію має містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Для спрощення оформлення письмових запитів на інформацію, адресованих на Південне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, пропонуємо скористатись

 

ФОРМАМИ ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАПИТІВ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

 

для фізичних осіб;

для юридичних осіб.

 

ПРИМІТКА:

 

1. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту.
2. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту.
3. Інформація на запит надається безоплатно.
4. У разі якщо запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
5. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
– Південне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні не володіє і не зобов’язане відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
– запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 4 цих Приміток;
– не дотримано вимог щодо складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення про відмову в задоволенні запиту на інформацію; відстрочку задоволення запиту на інформацію; ненадання відповіді на запит на інформацію; надання недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації, можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Не знайшли відповіді
на Ваше питання?

Форма зворотнього зв‘язку